бутлуурт зориулсан керала дахь нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг цохих хууль

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /шинэчилсэн …

Бие даасан хууль; Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль; Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль; Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль; Бусад; Хүчингүй болсон хууль

Цааш унших

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

4.1.9."үл хөдлөх эд хөрөнгө" гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 4.1.9-д заасныг; 4.1.10."тогтмол бус үйл ажиллагаа" гэж тухайн хувь хүний хууль буюу гэрээгээр байнга эрхлэх ...

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай. — Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 19-ne-052.

Цааш унших

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нэмэгдсэн өртгийн албан …

1. "НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТАД ТӨЛСӨН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ БУЦААН ОЛГОХ ЖУРАМ"-ЫГ 1 ДҮГЭЭР ХАВСРАЛТААР, "СУГАЛААНЫ ТОХИРЛООР УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ, ТҮҮНИЙГ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ"-ЫГ 2 ...

Цааш унших

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

4.1.13."НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ПАДААН" ГЭЖ ТУХАЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО ХИЙСНИЙГ НОТЛОХ ОН, САР, ӨДӨР, ДАХИН ДАВТАГДАШГҮЙ …

Цааш унших

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

19.16.ЭНЭ ХУУЛИЙН 19.14-Т ЗААСАН ХӨНГӨЛӨЛТИЙГ ҮЗҮҮЛЭХДЭЭ НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8.2-Т ЗААСАН "ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАРЫН АНГИЛАЛ"-ЫГ БАРИМТАЛНА.

Цааш унших

Татварын харилцаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 7.1-д заасан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ, гадаад улсаас Монгол Улсад импортоор оруулсан бүх ...

Цааш унших

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ/Энэ …

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ/Энэ хуулийг 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцохоор заасан бөгөөд үүнийг …

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт …

1 дүгээр зүйл. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийн"… 10 хувиар" гэснийг " 5 хувиар" гэж өөрчилсүгэй.

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын Монгол дахь …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу тэд албан татварыг татвар төлөгчөөс ногдуулан суутган авч, төсөвт төвлөрүүлэх үүрэгтэй. ... 2016 онд НӨАТ-ын тухай хууль шинэчлэн ...

Цааш унших

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.13 дахь хэсгийн "30" гэснийг "50" гэж өөрчилсүгэй.

Цааш унших

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ/Энэ …

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ/Энэ хуулийг 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцохоор заасан бөгөөд үүнийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө/ - Эрх зүйн ...

Цааш унших

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРЫГ ХӨНГӨЛӨХ ТУХАЙ, НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль 2025 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэл, Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай хууль 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэл хэрэгжинэ.

Цааш унших

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Илүү төлсөн албан татварыг …

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ. Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь: 1. "Илүү төлсөн албан татварыг буцаан олгох, хяналт тавих ...

Цааш унших

2020 оны 1 сарын 1-нээс Татварын 3 хууль шинээр …

Шинэчилсэн Татварын багц хууль 2020 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэхээр батлагдсан тул өнөөдрөөс мөрдөж эхэлнэ.. Энэхүү шинэчилсэн багц хууль нь татвар төлөгчийн татвараа төлөх, тайлагнах үйл явцыг ...

Цааш унших

ГААЛИЙН БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН …

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ. 2021 оны 3-р сарын 18 өдөр ... 2024 оны 12 дугаар сарын З1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсүгэй. ...

Цааш унших

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТӨД НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөө 3.1 Онолын үндэслэл НӨАТ-ын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг дараах онолыг үндэс болгон

Цааш унших

Гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөгдсөн байгаа бараа, …

"Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай" хууль,2018.05.30-ны өдрийн ЗГ-н 157 тоот тогтоол 403 Инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай. — Хууль 22-eh-270.

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай — Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 21-ne-042

Цааш унших

ГААЛИЙН БОЛОН НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН …

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ. 1 дүгээр зүйл. Импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулсан хөдөө аж ахуйн …

Цааш унших

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, …

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРААС ХӨНГӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ. 1 дүгээр зүйл.2020 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зах, худалдааны төв болон худалдаа, үйлдвэр ...

Цааш унших

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн …

Цааш унших

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас …

Аубакир нар нэр бүхий гишүүдийн санаачилсан Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарт өнөөдөр (2021.01.26) өргөн ...

Цааш унших

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нэмэгдсэн өртгийн албан …

Дугаар 333. Улаанбаатар хот. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9, 15.10, 15.13 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь: Нэг. "Нэмэгдсэн өртгийн албан ...

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн

нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай бие даасан 29 хууль батлагдсан. Дээр дурдсанчлан хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 51.3-т заасан хугацаанд хуулийн

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын бүртгэл, …

Манай оронд судлагдсан байдал: Манай оронд нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай судлаачдын олон бүтээлүүд гарсан ба эдгээр бүтээлүүд нь НӨАТ-ын бүртгэл

Цааш унших

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2 2 дугаар зүйл.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.9 дэх хэсгийн "15.5" гэсний дараа ", 15.6" гэж нэмсүгэй. 3 дугаар зүйл.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13 дугаар

Цааш унших

2.1.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль тогтоомж нь Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад …

Цааш унших

Татвараас чөлөөлөх гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, …

хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хууль, Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 464 дүгээр тогтоолоор батлагсан жагсаалт 2024.12.31-

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, Гаалийн албан

Улсын Их Хурлын хаврын ээлжит чуулганы өнөөдрийн (2021.04.23) нэгдсэн хуралдаанаар Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, эцэслэн баталлаа. . Хуулийн төслийг эцсийн ...

Цааш унших

/төсөл/ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН …

1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан (цаашид "падаан" гэх) гэж Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.13-т заасныг хэлнэ. 2.

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн7 …

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8 дахь заалтаар "нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутгах үүрэг үүсэх өдөр гэж энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан үйл ...

Цааш унших

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд …

1 дүгээр зүйл. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийн"… 10 хувиар" гэснийг " 5 хувиар" гэж өөрчилсүгэй.

Цааш унших